Näytealueet Provområden

Vastuullinen  Ansvariga:

Svante Månsson   +046 70 681 73 63

svante.mansson@gmail.com

Peter Vallin  +46 70-345 04 13

wipp13@outlook.se

Luonto Idren ympäristössä vaihtelee alavista metsätalousmetsistä korkeampiin alueisiin, jopa paljaisiin tunturihuippuihin, joista korkein on 1183 metrin korkeudessa.

Suurin osa alueesta on nykyisin luonnonsuojelualuetta.

Metsät ovat enimmäkseen mäntymetsiä, mutta alueella on myös kuusimetsiä ja suuria suoalueita.

Mestaruuskilpailun koemaastot ovat pääosin enintään 50 kilometrin etäisyydellä Idretunturilta.

Suunnilleen kolmasosa maastoista on luonnonsuojelu- ja poronhoitoalueella.

----------------------------------------------------------------------------------


Naturen runt Idre varierar med allt ifrån skogsbrukad lågterräng till högre
områden med kalfjäll, högsta toppen ligger på ca 1183 m ö h. Stora delar av markerna är numera Naturreservat. Skogarna består mestadels av tallskog men även områden med gran och stora myrområden förekommer.

Alla markerna som vi ska använda till NM ligger med utgångspunkt ifrån
Idrefjäll inom ca 50 km ifrån anläggningen. Mer än 1/3 av rutorna är inom
Naturreservat och renbetesområdet.