• Anders Albinsson

  • Börje Svensson

  • Leif Nilsson    

  • Tommy Lannemar   

  • Lars Andersson  

  • Daniel Byqvist                                  

  • Karl Anders Karlsson                                             

  • Ivan Karlsson

  • Jan Andersson

  • Lennart Jönsson

  • Roger Hedlund

  • JohanLindqvist

  • Johan Mesch                       

" Tässä on lintu, tässä on lintu"

" Här är det fågel, här är det fågel"